Hoe herken je pestgedrag?


De pesters proberen het pesten zoveel mogelijk te verhullen. Toch wordt een kind nooit gepest zonder dat er signalen uitgezonden worden. Er zijn twee soorten signalen: primaire (rechtstreeks verbonden) en secundaire (onrechtstreeks verbonden).

Het pestgedrag herkennen bij de gepeste

Primaire signalen:
- Het kind wordt (herhaaldelijk) op een gemene manier gepest, uitgescholden, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt, vernederd, bedreigd of gecommandeerd. 
- Klasgenoten lachen hen op een spottende en onvriendelijke manier uit. 
- Ze worden lastiggevallen, weggeduwd, gestoten, gestompt, geslagen, geschopt en ze zijn niet in staat zichzelf adequaat te verdedigen. 
- Betrokken zijn bij ‘twisten’ of ‘ruzies’ waarin ze zich totaal niet kunnen verdedigen en waaruit ze soms huilend proberen te ontsnappen. 
- Hun boeken, geld of andere eigendommen worden beschadigd of slingeren rond. 
- Ze hebben blauwe plekken, verwondingen, snee├źn, schrammen of gescheurde kleding die ze niet op een normale manier opgelopen kunnen hebben.

Secundaire signalen (school):
- Ze zijn (vaak) alleen en ze worden uitgesloten door de klas tijdens pauzes. 
- Ze lijken geen enkele goede vriend in de klas te hebben. 
- Ze worden vaak als laatste gekozen bij het samenstellen van een team. 
- Ze proberen in de pauze dicht bij de leerkracht te blijven, hier voelen ze zich veilig en kunnen beter opschieten met volwassenen dan met leeftijdgenoten.
-
Ze vinden het erg moeilijk hardop te praten in klas ( angstige en onzekere indruk).
- Ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit.
- Ze tonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering  in schoolresultaten.
- Ze kunnen onder leeftijdsgenoten moeilijk voor zichzelf opkomen.
- Ze verliezen de belangstelling voor hun schoolwerk en halen lagere cijfers. Het vertonen van onverwacht gedrag (bv spontane driftbuien) kan een gevolg zijn.
- Ze gaan niet graag naar school en proberen op er steeds onderuit te komen.


Mogelijke signalen van een pestkop
- doet stoer en wil imponeren 
- is vaak fysiek sterker dan het slachtoffer 
-
wil overheersen en zichzelf bewijzen, ten koste van alles 
-
is impulsief en reageert agressief bij tegenwerking 
-
heeft een groot idee van zichzelf 
-
omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien 
-
is eerder gevreesd dan geliefd in de groep